Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

poprostuania
19:27
0049 1a4a
ostatnie jest z
zginąć

March 11 2015

poprostuania
21:04
9497 e0a4 500
Reposted frommarshallmathers marshallmathers
poprostuania
21:01
0815 8af5 500
Reposted fromzodynniwie zodynniwie
poprostuania
20:54
-Nie... to nie miało być tak... nie chciałam żebyś widział jak płaczę...
-Każdy płacze.
-Nawet Ty?
-Nawet ja.
— ♥
poprostuania
20:48
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viabecause because
poprostuania
20:48
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viabecause because
poprostuania
20:47
4921 8b2d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabecause because

March 09 2015

poprostuania
10:57

February 11 2015

poprostuania
21:27
ludzie są fałszywi, albo coś jest ze mną nie tak!

February 08 2015

poprostuania
19:56
Play fullscreen
pobudza!
poprostuania
19:54
Play fullscreen
Brodzę po wodzie, stoję w niej aż po pas
Gdy się odwracam, wieje mi prosto w twarz
Skulony gonię, karmię się wiarą, że
Prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę
poprostuania
17:44
Znowu nie mogę Cię dotknąć, zobaczyć twoich oczu, objąć Cię rękoma, w końcu się bezpiecznie poczuć.
— Edzio
Reposted fromMissMurder MissMurder
poprostuania
17:35
Reposted fromincomperta incomperta
poprostuania
17:32
po co się uczyć, skoro można siedzieć na zupie?
— sesja.
Reposted fromkatalama katalama
poprostuania
17:28
9299 709a
Reposted fromdangerous-true dangerous-true

February 07 2015

poprostuania
23:47
mała mi?
o co chodzi?

February 02 2015

poprostuania
09:49
bo tak sobie myślę, że wszystko mogło by być lepiej.Ale trzeba się postarać.
poprostuania
09:02
A tęsknota niszczyła ją od środka.
Reposted fromnieogarnietaraczej nieogarnietaraczej

February 01 2015

poprostuania
22:02
7643 08cc
– No, a to?
– To twój guzik. Jeden rozpięty guzik nie jest seksem.
– A to? Czy to już seks?
– Dwa też nie są.
– A to?
– To tylko cztery rozpięte guziki.
– A to? To już chyba…
– Nie, to jest nagość. Nagość też nie jest seksem.
– O Jezu, a to?
– To tylko lizanie.
– Ale to? To przecież już chyba jest seks?
– Nie, to pieszczoty.
– Ale mi jest tam mokro.
– To wzruszenie.

~ Piotr Adamczyk „Pożądanie mieszka w szafie”
(fot. Errante)
Reposted fromtez tez

January 27 2015

poprostuania
00:56
4054 aa8c 500
J.Żulczyk
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl